https://www.bennurcetindag.com/

Baş-boyun kanserleri

Boğazın ve başın belirli bölgelerinde meydana gelen baş-boyun kanserleri, erken teşhis yöntemiyle tedavi olasılığı yüksek olan ve sıklıkla belirti gösteren kanserlerdir. Genellikle sigara ve alkol kullanımı sonucu oluşan baş-boyun kanserlerinin bir diğer önemli nedeni de HPV adı verilen İnsan Papilloma Virüsü’dür. Bazı durumlarda yanlış beslenme, ağız hijyenine gerekli özenin gösterilmemesi gibi durumlar da bu tip kanserlerin nedeni olabilmektedir. Kişiye özel olarak planlanan tedavi sürecinde cerrahi müdahale, ışın tedavisi ve kemoterapi gibi yöntemlere başvurulur.

Tiroid cerrahisi

Tiroid bezinde meydana gelen kanserlerin veya farklı hastalıkların cerrahi yolla tedavi edilmesi amacıyla yapılan tiroid cerrahisinde komşu dokulara zarar verilmeden tiroidin belirli bir bölümünün, tamamının veya az miktarda bir tiroid dokusunun çıkarılması hedeflenir. Tiroid cerrahisi operasyonlarının öncesinde ayrıntılı olarak medikal ve fiziki muayene, kalp ve dolaşım sistemi değerlendirmesi gibi tetkikler yapılmaktadır. Bazı hastalarda kalple ilgili bir risk oluşturacak herhangi bir problem görülmesi halinde cerrahi müdahale öncesi akciğer grafisi ve EKG gibi görüntüleme yöntemlerine de başvurulmaktadır.

Doğumsal boyun kitlelerinin cerrahi tedavisi

Cerrahi yöntemlerle tedavi edilen doğumsal boyun kitleleri ağırlıklı olarak çocukluk çağında görülen, bu alanda uzman bir cerrah tarafından yapılması gereken operasyonlardan biridir. Genellikle baş ve boyunda oluşan tümörler veya enfeksiyonlar şeklide görülen doğumsal boyun kitlelerinin ilk inceleme aşaması, kapsamlı bir kulak-burun-boğaz değerlendirmesi ile yapılır. İnceleme sonrası bazı hastalar için gerekli durumlarda ileri görüntüleme yöntemlerine ya da iğne biyopsisi işlemine ihtiyaç duyulabilmektedir.

Tükürük bezlerinin iltihabi hastalıkları ve tümörleri

Tükürük bezi hastalıkları ve tümörleri yaygın olarak kulakların ön kısmında bulunan parotis bezinde meydana gelen, bazı hastalarda ise çene altında bulunan submandibular bezlerde oluşabilen tümörlerdir. Nadiren de olsa dilin alt kısmında ve ağız tabanın altında yer alan sublingual bezlerde de tükürük bezi tümörleri gözlemlenebilmektedir.

Tükürük bezi tümörlerinin iyi huylu olması ve vücudun herhangi bir yerine yayılma riski bulunmaması durumunda hastalığın tanısı benign tükürük bezi şeklindedir. Malign tükürük bezi tümörleri ise mikroskop altında yapılan inceleme sonrası kanser teşhisinin konulma olasılığı oldukça yüksek olan tümörlerdir. Tedavisi için cerrahi yöntemlere başvurulur.

Akut ve kronik sinüzitin tıbbi ve cerrahi tedavisi

Akut ve kronik sinüzit, hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen baş ağrısı, burun tıkanıklığı, nefes almada güçlük gibi belirtilere neden olan problemlerdir. Kronik sinüzit teşhisi, tedavi sürecine başlansa dahi 3 ay içerisinde iyileşme gözlemlenmeyen, sinüzite bağlı şikayetleri 12 hafta üzeri bir zaman dilimine yayılan hastalar için konulur. Bu tip hastaların ilaçla tedavi edilemediği durumlarda balon sinoplasti cerrahi veya endoskopik sinüs cerrahisi gibi yöntemler gerekli görülebilmektedir. Akut sinüzit ise genellikle ilaçla tedavisi mümkün olan, ameliyat yöntemine gerek duyulmayan sinüzit vakalarıdır. Bazı hastalarda hastalığın seyrine göre kapsamlı sinüs grafisine ve çeşitli radyolojik tetkiklere de ihtiyaç duyulabilmektedir.