https://www.bennurcetindag.com/

Timpanoplasti ameliyatı nedir?

Orta kulak rahatsızlıklarında ve kulak zarı delinmelerinde sıklıkla tercih edilen Timpanoplasti ameliyatı, orta kulakta yer alan işitme sisteminin onarılması ve kulak arkasında bulunan mastoid kemiğinin içindeki iltihabi dokuların temizlenmesi işlemine verilen isimdir. Operasyonda hastalığın durumuna göre yalnızca kulak zarındaki deliğin onarılması işlemine “Miringoplasti”, mastoid kemik içindeki ileri iltihabın temizlenmesine “Mastoidektomi”, orta kulakta yer alan ses iletiminden sorumlu kemikçik sistemine dair onarım işlemlerine “Timpanoplasti ve Ossiküloplasti” kombine yapılan Timpanoplasti ve Mastoidektomi ameliyatlarına ise “Timpanomastoidektomi” adı verilir. Genellikle 12-14 yaşından sonra önerilen Timpanoplasti ameliyatlarının ilerleyen iltihabi vakalarda her yaşta yapılması tavsiye edilmektedir.

Timpanoplasti ne tür durumlarda yapılır?

Timpanoplasti ameliyatları ilgili sorunun kulak zarında yer alan delikle sınırlı kalması ve yalnızca kulağın sudan korunması sonucu iltihapların engellenmesi ile çözüme ulaşması halinde hastanın tercihine bırakılabilir ve gerekli görülmeyebilir. Özellikle işitme kaybının %30 oranında olması halinde ameliyat zaruriyet içermemektedir. Ancak iç kulak kemiğini eriten iltihaplarda ve kolesteatom gelişen vakalarda problemin ameliyatla çözülmesi gereklidir.

Ameliyat tekniği nasıldır?

Ameliyat tekniğini belirleyen unsur hastalığın ilerleme derecesi, kulak kanalının yapısı, deliğin konumlandığı zar üzerindeki yeri şeklinde sıralanabilir. Bu noktada hem cerrahın hem de hastanın tercihleri baz alınır. Pek çok ameliyat tekniğinin söz konusu olabildiği ameliyatlarda genellikle kulak kepçesinin ön bölgesinden ve kulak kanalı içinden kesi yöntemi uygulanır. Zarda oluşan ufak delikleri onarabilmek adına kulak kepçesinin önünden veya kulak kanalı içerisinden ameliyat yapılır. İlgili cerrah tarafından ameliyat sırasında tercih edilen kulak zarı onarımı tekniği şakak adalesinin kılıf dokusu ve kulak önü kıkırdağı ve zarıdır. Steril kulak veya kıkırdak zarı parçaları benzeri materyaller ile kulak kanalı önündeki kıkırdağın zarı da operasyon sürecinde kullanılabilmektedir. Genellikle hastanın kendi dokusu olması ve cerrahi sahaya yakınlığı yönünden şakak adalesinin kılıf dokusu tercih edilir.

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmelidir?

• Operasyon sonrasında mastoid kemiğine müdahalenin söz konusu olmaması halinde ilgili bölge 10-14 gün boyunca özel süngerlerle temizlenmeli ve olası bir enfeksiyona karşı korunmalıdır.
• Mastoid kemiğine müdahale edilen hastalarda farklı pansuman teknikleri gerekli olabilmektedir. Bu süreçte iyileşme diğer hasta grubuna göre daha uzun sürmektedir.
• İlk ay, hastanın olası bir gribal enfeksiyona karşı kendini koruması önerilir.
• Kulağa herhangi bir darbe almamaya özen gösterilmeli, sportif faaliyetlerden bir süreliğine uzak durulmalıdır.
• Basınç değişikliği yaratabilecek irtifa durumları ve özellikle uçak seyahatleri 4-6 aylık süre boyunca tercih edilmemelidir.